Avís legal

USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal , en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la Web.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de la Web i de l’actualització dels mateixos, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com els perjudicis que causi per això a Belentiradopsicologa.com o a tercers.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

Els continguts d’aquesta Web, tenen per objecte informar de les activitats, productes i serveis de Belentiradopsicologa.com, l’oferta i prestació dels mateixos d’acord amb els seus termes i condicions i facilitar l’operativa als clients.

Belentiradopsicologa.com no pot garantir que en tot moment la informació que ofereix a través de la seva Web sigui exacta i actualitzada, Belentiradopsicologa.com rebutja qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda a les pàgines d’aquesta Web. Així mateix, es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la Web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís

Belentiradopsicologa.com, rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva, quan ho consideri oportú.

Belentiradopsicologa.com declina qualsevol responsabilitat davant la possible existència d’interrupcions o un mal funcionament dels continguts o dels serveis oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

Belentiradopsicologa.com no assumeix responsabilitat alguna per la interrupció en el servei o en l’accés ni de la informació continguda en les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. La presència d’enllaços a la pàgina Web de Belentiradopsicologa.com té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc de l’usuari.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta Web es poden estar utilitzant Cookies en algunes pàgines, amb la finalitat de millorar el servei que ofereixen als seus visitants. Els Cookies permeten obtenir informació com:

 • -Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la Web.
 • -Disseny de contingut que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la Web.
 • -Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.
 • L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador. No obstant això, Belentiradopsicologa.com no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

  PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

  Belentiradopsicologa.com és titular dels drets de propietat intel·lectual sobre les imatges, logo, textos, dissenys, animacions, o qualsevol altre contingut o elements d’aquesta Web, o disposa dels permisos necessaris per a la seva utilització, i per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

  Queda prohibit tot acte per virtut del com els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, ja sigui íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, formes, imatges, índexs i altres expressions formals que formin part d’aquesta pàgina Web.

  Belentiradopsicologa.com podrà limitar l’accés a la pàgina Web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

  Belentiradopsicologa.com podrà establir si ho considera oportú, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de la seva pàgina Web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament nocius.

  Queda prohibit tot link, hiperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de Belentiradopsicologa.com, sense el consentiment previ, exprés i per escrit d’aquesta entitat. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de propietat intel·lectual d’aquesta entitat sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.