EMDR

EMDR

La rapidesa dels canvis que succeeixen en EMDR contradiu la tradicional noció del temps com a essencial per a la cura psicològica. EMDR és aplicable en una varietat enorme de problemes amb resultats terapèutics molt positius

Què és l’EMDR?

EMDR (acrònim anglès per a Eye Movement Desensitization and Reprocessing), que en espanyol equival a Desensibilització i Reprocessament pel Moviment dels Ulls, és un tractament psicoterapèutic, desenvolupat per la Dra. Francine Shapiro, psicòloga del Mental Research Institute (MRI) de Palo Alt, Califòrnia, en 1987, originalment va ser dissenyat per alleujar l’angoixa associada als records traumàtics.

Ha estat usada amb èxit sense precedents per a la “desensibilització i reprocessament” de records fortament traumàtics com les seqüeles de violacions, abús infantil, seqüeles de guerra, maltractament, quadres d’estrès post-Traumàtic (TEPT), així com també en el tractament de fòbies, trastorns d’ansietat generalitzada, depressions moderades, Trastorns de l’Alimentació, Fòbia Social, baixa autoestima, dol i altres.
Amb EMDR es facilita l’accés i el processament dels records traumàtics per cap a un RESOLUCIÓ ADAPTATIVA. Després d’un tractament satisfactori d’EMDR s’alleuja l’angoixa afectiva, es reformulen les creences negatives i es redueix l’activació fisiològica.

Durant l’EMDR el client presta atenció al material emocionalment pertorbador en dosis seqüencials breus i simultàniament es concentra en un estímul extern. Els moviments oculars laterals dirigits pel terapeuta solen constituir l’estímul extern més comunament emprat però també solen usar-se altres molts estímuls com l’estimulació auditiva o els tocs a les mans.

El que s’aconsegueix amb l’EMDR és processar de nou la informació que ens pertorba a un estat adaptatiu. Aquesta resolució es manifesta per mitjà d’un canvi en les imatges, en els sentiments, en les emocions i en les cognicions que el client associa amb el succés. Podem dir que amb aquesta tècnica es digereix la informació de manera que pugui ser emprada d’una manera sana i vital.

EMDR li pot ajudar amb:
Estrès postraumàtic
Problemes de Trauma relacionats
Problemes de rendiment
Desordre Obsessiu Compulsiu
Problemes de parella
Fòbies
Baixa autoestima
Ansietat
Atacs de pànic
Depressió
Transtorns alimentaris
Altres…