Teràpia adolescents

Terapia adolescentes

No correspon als joves entendre’ns, sinó a nosaltres comprendre’ns a ells. Al cap ia la fi, no podrien posar-se en el nostre lloc i, en canvi, nosaltres ja hem ocupat el d’ells.
André Marcel

El terme adolescent s’usa generalment per referir-nos a una persona que es troba entre els 11 i 19 anys d’edat. L’adolescència, és un període de transició, una etapa del cicle de creixement que marca el final de la infantesa i l’inici cap a l’adultesa., O el que en altres paraules seria, la línia divisòria entre la seguretat de la infantesa i el món nou i desconegut de l’adult.
L’adolescència és una etapa vital més, una etapa de grans i importants canvi que fa que pugui resultar una mica més complicada tant per al que la viu com per als que l’envolten. L’adolescent trenca amb el seu món infantil i pateix canvis fisiològics i socials, que li exigiran anar definint la seva identitat a partir de noves experiències i valors, integrar-se socialment en mesura que s’independitza de la seva família i modifica la seva manera de relacionar-se amb la mateixa, així com adaptar-se a la seva nova imatge corporal. En síntesi, tot adolescent està vivint una crisi que algunes vegades requereix d’ajuda per a ser superada.

Durant l’adolescència no és estrany que els pares també se sentin confusos i desorientats i no sàpiguen com actuar davant tots els canvis pels quals està passant els seus fills / es i que sens dubte estan fent canviar tota la dinàmica familiar. És important per tant entendre que tot aquests canvis no només impliquen als nostres fills, sinó també als pares, que hauran d’evolucionar i créixer, al costat d’ells / es i aprendre a fer els ajustos que siguin necessaris per adequar-los als nous canvis que es produiran en el funcionament familiar,
Per ajudar tant a adolescents com als seus pares a transitar per aquesta etapa, us presento el servei“especial adolescència”, on podràs comptar amb orientació i assessorament sempre que ho necessitis, fins i tot fora d’hores de consulta:

Servei d’atenció a l’adolescent

Proporcionem un espai en el qual el / la adolescent es senti còmode / a per expressar els seus sentiments, els seus temors on poder reflexionar, i millorar les seves habilitats socials, la seva autoestima, el maneig de les seves emocions etc .. comptant amb el suport d’un professional adult que l’ajudarà a superar la font de les seves preocupacions. L’objectiu és ajudar-lo / a al fet que recuperi o restableixi el seu benestar i que sigui capaç per si mateix, d’intentar noves solucions als seus problemes, i que d’aquesta manera, obtingui canvis ràpidament no només a nivell individual, sinó també en les seves relacions familiars i socials.

Principals problemes que es presenten en l'adolescència:
Falta d'atenció i concentració
Impulsivitat / autocontrol
Problemes d'ansietat: Fòbies, TOC, TAG
Problemes afectius o de l'estat d'ànim: Depressió
Problemes afectius o de l'estat d'ànim: Depressió Problemes adaptatius i de comportament
Dèficit d'habilitats socials
Problemes de parella
Problemes per definir la seva orientació sexual o expressar-la
Problemes de relació pares / fills
Baixa autoestima
Problemes relacionats amb els estudis
Altres ...

Servei d’atenció als pares

Proporcionem un espai en el qual els pares / mares es sentis còmodes per expressar els seus sentiments, els seus dubtes, temors, i on se’ls facilitarà ajuda, consells i orientacions sobre aquests temes entre altres:

Entendre l'adolescència
Negociar vs imposar
La lluita de poder
Acceptació i comunicació: escolta activa
Normes i límits
L'autoestima dels pares
Tècniques de resolució de problemes